Arch

Z Encyklopedie knihy

Arch (z lat. arcus = oblouk, angl. sheet, fr. feuille, něm. Bogen) základní produkt ruční papírny distribuovaný v obchodních jednotkách, z nichž nejlehčí se označovala jako rys papíru. Potištěný arch (angl. printed sheet, fr. feuille d’impression, něm. Druckbogen) byl pak finálním produktem tiskárny, zvláště šlo-li o jednolistovou formu vydání (Bilderbogen), a výchozím materiálem knihvazače, který archy falcoval do složek, ty pak skládal na sebe, sešíval do bloku a opatřoval vazbou. Velikost archu vycházela z rozměru papírnické čerpací formy a až do konce 19. století dle dobových a regionálních zvyklostí silně kolísala. Výška a šířka formy byly stanovovány obvykle na principu zlatého řezu poměrem 3 : 5, 5 : 8, 8 : 13, 13 : 21 atd. Výška se pohybovala mezi 300 až 600 mm a šířka, nepřesahující rozpětí paží, mezi 400 až 1000 mm. U nesloženého archu, který bývá nazýván též plano (lat. planus = plochý, pl°), převládá vždy šířka nad výškou. Po složení archu se poměr mění ve prospěch výšky. Výjimkou je pouze skládání příčného formátu, u něhož převládá šířka, totožná zpravidla s délkou uhlopříčky.

Nejstarší tiskaři 15. století pracovali ještě na malých knihtiskařských lisech. Proto arch potiskovali jako dvoulist nadvakrát, totiž nejprve sudou stránkou tiskové formy a pak protilehlou lichou stránkou. K jednorázovému využití celé plochy archu dospívali až po drobných úpravách lisu od 70. let 15. století. Proti sobě působící plochy tiskové i tlakové desky byly zvětšením připodobněny rozměrům celistvého archu, který odpovídal velikosti tiskové formy se sazbou několika vyřazených stránek. Tento technologický postup potiskování archu, který přetrval až do doby nejnovější, si vynutil vícenásobné skládání. Složky a tím i formát knihy se počaly zmenšovat. V 19. století, kdy cena papíru zvláště kolísala, se počet archů užitých v knize vyznačoval razítkem na zadní straně obálky, a tak i při velké proměnlivosti výrobních nákladů bylo možno vcelku rychle a aktuálně měnit prodejní cenu knihy.


Lit.: KLEMZ, W.: Papier. Herstellung und Formate. Hannover 1973; RENKER, A.: Das Buch vom Papier. Leipzig 1950.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.