Arcibiskupská tiskárna – Trnava

Z Encyklopedie knihy

Arcibiskupská tiskárna – Trnava přímá nástupkyně trnavské Tiskárny kapitulní, která v letech 1609-1636 přešla pod správu ostřihomského arcibiskupa (během povstání 1618-1621 ji přechodně spravovala trnavská městská rada). Starší literatura předpokládala, že část Tiskárny byla odvezena okolo roku 1610 do Bratislavy, aby posílila tamní nově založenou Tiskárnu arcibiskupskou, avšak nejnovější výzkum migraci typografického materiálu nepotvrdil. V žádném trnavském impresu není uveden specifický název dílny, pouze několikrát během 1620-1621 faktor či tiskař Mikuláš Moller (též Miklos Mollerus, zemř. 1622). Písemné prameny k roku 1622 hovoří o prefektu Jakubu Németym (též Németh, Nemethi, 1573-1644). V impresech se jeho jméno objevuje až od 1635.

Z produkce Tiskárny dnes známe přímo nebo nepřímo 26 tisků. Některé, např. Ján Kittonich Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinariis (Trnava 1619), obsahují na Slovensku velmi rané mědirytové frontispisy. Rytcem Kittonichova portrétu byl norimberský grafik Heinrich Ullrich (zemř. 1621). Po roce 1636 činnost Tiskárny doložena není, avšak lze předpokládat, že již tehdy přešla pod správu jezuitů. Knihtisk v Trnavě byl ovšem obnoven až po jednom desetiletí Tiskárnou jezuitskou.


Bibl.: ZELLIGER, A.: Pantheon Tyrnaviense bibliographicam continens recensionem operum typis Tyrnaviensibus aa. 1578-1930. Trnava 1931.

Lit.: HRADNÝ, M. (= RADVÁNI, H.): K dejinám kníhtlačiarstva v Trnave. Trnava 1978; RADVÁNI, H.: Prehľad trnavských tlačiarní 1577-1950. Martin 1970; ŠTETINA, M.: Trnavské tlačiarne 1578-1968. Bratislava 1970; VALACH, J.: Staré tlačiarne a tlačiari na Slovensku. Martin 1987.

Lex.: CHYBA 406-407 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; MINÁČ (red.) 4. 215 (Moller) a 281 (Némety); THIEME-BECKER 33. 561 (Ullrich).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.