Aristonym

Z Encyklopedie knihy

Aristonym (z řec. aristos = nejlepší, onoma = jméno) pseudonym užívající k zakrytí autorova jména šlechtický titul, např. Baron z Múchova = Braxatoris Ondrej ml.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.