Arnold Therhoernen

Z Encyklopedie knihy

Therhoernenův tisk s nejstarším číslováním listů (Köln/R. 1470). Rolewinck, Werner: Sermo in festo praesentationis beatissimae Mariae Virginis (Köln/R., Arnold Therhoernen 1470). Fol. 1a opatřené číslicí 1 v polovině pravého okraje. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM IV 3/5.

Arnold Therhoernen (též Ter Hoernen, Therhurnen, zemř. 1484?) druhý nejstarší prvotiskař v Kolíně/R. Produkce jeho dílny je dnes doložena mezi léty 1470-1482. Za nejstarší lze pokládat drobné dílko Wernera Rolewincka Sermo in festo praesentationis beatissimae Mariae Virginis (Köln/R. 1470), v němž sazeč snad vůbec poprvé v dosavadním trvání knihtisku čísloval jednotlivé listy. Později se však této praxi věnoval sporadicky. Takřka hned po otevření dílny, totiž u Thomas Aquinas Quaestiones de duodecim quodlibet (Köln/R. 1471), přišel Therhoernen s další novinkou v Německu. Tou byla dle italského vzoru živá záhlaví, zde vysázená v podobě pořadových čísel disputačních otázek. Také kustody a archové signatury se u Therhoernena užívaly poměrně brzy, totiž od roku 1477 zřejmě pod vlivem konkurenční firmy Johanna Koelhoffa st. Vdova po Therhoernenovi předala tiskárnu Dietrichu (Theodoricu) Molnerovi, snad synovi z prvního manželství. Roku 1485 uzavřela sňatek s tiskařem Konradem Welkerem z Boppardu, který se v letech 1486-1488 stal společníkem nevlastního syna.


Lit.: CORSTEN, S.: Die Anfänge des Kölner Buchdrucks. Köln/R. 1955; SCHOLDERER, V.: Red ink and Rolewinck. Gutenberg-Jahrbuch 1961, s. 38-39; VOULLIÉME, E.: Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Bonn 1903.

Lex.: GELDNER 1. 89-92. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.