Asteronym

Z Encyklopedie knihy

Asteronym (z řec. aster = hvězda, onoma = jméno) způsob zakrytí autorovy totožnosti jednou či více hvězdičkami (*** = Josef Kajetán Tyl) nebo počáteční iniciálou a hvězdičkami (S*** = Franz Josef Schwoy). Někdy může být kombinován s kryptonymem (F. S**a = František Jan Svoboda). Jména skrytá za hvězdičky jsou někdy pojímána jako zvláštní skupina grafonymů.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.