Atlasový formát

Z Encyklopedie knihy

Atlasový formát (angl. atlas size, fr. format atlas, něm. Atlasformat, Planoformat) největší tvar knižních publikací, jejichž výška nad 500 mm přesahuje rozměry velkého folia. Jak napovídá název, nejčastěji se užíval při výrobě atlasů. Přeložené, či nepřeložené archy byly nalepovány na složená papírová křidélka, která se pak našívají do bloku, takže knihařské stehy neporušily lomy jednotlivých map. Je-li k dvojkřidélku nalepena jen jedna mapa, atlas budí zdání, že byl vyřezáním některých map poškozen. K označení tohoto formátu knihy slouží zkratka pl° (plano z lat. planus = plochý čili nepřeložený).


Lit.: KLEMZ, W.: Papier. Herstellung und Formate. Hannover 1973.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.