Augustin Duseuil

Z Encyklopedie knihy

Augustin Duseuil (též Du Seuil, 1673-1746) významný knihvazač rokokové epochy v Paříži, angažující se pro řemeslo zprvu jako samouk. Po vyučení u Philippa Padeloupa (zemř. 1728) pracoval od roku 1714 jako „relieur de monseigneur et de madame la duchesse de Berry“ a od 1717 byl s titulem „relieur ordinaire du roi“ ve službách Ludvíka XV. Roku 1699 pojal za manželku sestřenici Antoine-Michela Padeloupa, s nímž rozvíjel starší tradici vazby se vzorem „mosaïque“. Tento styl usňové intarzie, charakteristický delikátním kazetovým orámováním pletencové bordury, florálními výplněmi nároží a středovým medailonem, byl právem pojmenován „encadrement à la Duseuil“. Duseuil na rozdíl od Padeloupa své knihařské výtvory nesignoval.


Lit.: DEVAUCHELLE, R.: La reliure en France de ses origines à nos jours. Vol. 1-3. Paris 1959-1961; MICHON, L. M.: Les reliures mosaïquées du XVIIIe siècle. Paris 1956.

Lex.: THIEME-BECKER 10. 228. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.