Augustin Zenger

Z Encyklopedie knihy

Augustin Zenger vídeňský mědirytec studující od roku 1766 na tamní Akademii. V 70. letech spolupracoval s Tiskárnou jezuitskou v Trnavě a o desetiletí později tvořil mimo jiné na objednávku moravských tiskařů. Je tak autorem frontispisu s německým textem a obrazem pastýře v příručce Duchovní správce pro ty, kteří o své spasení pilně se starají (Brno 1783). Spolu s blíže neidentifikovaným rytcem F. Fritschem se účastnil ilustrování dělostřelecké učebnice J. W. Bourscheida Abhandlungen über alle Gegenstände der Kriegswissenschaft (Olomouc 1787). V téže době vytvořil i titulní vinětu s žákem a učitelem pro příručku Antona Scholze Praktische Rechnenkunst für jene (Olomouc 1787). Rytiny jsou vesměs signovány „Au. Zenger sc.“.


Lit.: SABOL, E.: Medirytina v knižnej ilustrácii na Slovensku do konca XVIII. storočia. In: Z minulosti knihy na Slovensku. Knihovedný sborník (red. B. Bálent). Martin 1959, s. 139-171.

Lex.: NAGLER 25. 248 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 36. 458 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; WURZBACH 59. 317. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.