Autentické vydání

Z Encyklopedie knihy

Autentické vydání (z řec. authentēs = vlastní rukou konající, angl. definitive edition, fr. édition définitive, něm. endgültige Ausgabe nebo Ausgabe letzter Hand) vydání založené na textu „poslední ruky“ autora. Na titulních stranách latinských publikací se označovalo termínem editio authentica (lat. vydání původní) nebo editio definitiva (lat. konečné). Podílel-li se autor přímo či nepřímo taktéž na typografii či knižní vazbě díla, hovoříme o vydání originálním.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.