Autograf

Z Encyklopedie knihy

Rukopisný text, jehož autor je zároveň i písařem. Zejména u známých osobností je termín používán také ve smyslu vlastnoručního písařského projevu této osobnosti, byť nejde o text, s nímž by byla spojena autorsky.

V českých středověkých rukopisech jsou nepochybné autografy dochovány zřídka, jde např. o rukopisy Jarlochovy kroniky (Královská kanonie premonstrátů na Strahově DF III 1), Zbraslavské kroniky Petra Žitavského (Bibliotheca Apostolica Vaticana Pal. lat. 950) nebo různých děl Jakoubka ze Stříbra (Národní knihovna České republiky VIII E 7).

Autor hesla: Michal.dragoun