Autonym

Z Encyklopedie knihy

Autonym (z řec. autos = sám tvořící, onoma = jméno) dílo vydané nikoli jako anonym či pod pseudonymem, nýbrž s pravým a úplným jménem autora, které označujeme jako ortonym.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.