Autorizované vydání

Z Encyklopedie knihy

Autorizované vydání (z lat. auctor = původce, angl. authorized edition, fr. édition autorisée, něm. autorisierte Ausgabe) vydání založené na autorově výslovném souhlasu se zveřejněním díla. Souhlas se přitom netýká pouze autentického, originálního textu, nýbrž i překladů a adaptací. V praxi je tento způsob vydání svázán se vznikem a uplatňováním autorského práva. Zvláštní typ autorizované edice se označuje jako vydání „ne varietur“, opakem je vydání neautorizované.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.