Autorský exemplář

Z Encyklopedie knihy

Autorský exemplář (angl. author’s copy, fr. exemplaire de l’auteur, něm. Autorexemplar) výtisk odevzdaný bezplatně tiskařem či nakladatelem žijícímu původci díla. Poněvadž nárok na exempláře upravují až nejmladší podoby autorského zákona, vztah mezi výrobcem a autorem nebo ilustrátorem byl řešen individuálně, a to obvykle v neprospěch umělců (zejména při patisku). Byl-li předmětem úmluvy autorský honorář, bezplatné exempláře většinou odpadaly. Původci však raději volili vyšší počet autorských exemplářů. Jejich prodejní cena totiž obvykle převýšila nabízenou odměnu, takže bylo výhodnější rozprodat je ve vlastní režii, anebo je účelně distribuovat jako dedikační výtisky.


Lit.: KADLEC, K.: Počátky práva autorského. Časopis Českého muzea 67, 1893, s. 561-587; STEINER, H.: Das Autorenhonorar. Seine Entwicklungsgeschichte vom 17.-19. Jahrhundert. Wiesbaden 1998.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.