Autorský honorář

Z Encyklopedie knihy

Autorský honorář (z lat. honorarium, angl. author’s fee, fr. droits d’auteur, něm. Autorenhonorar) odměna poskytovaná tiskařem či nakladatelem žijícímu autorovi za právo publikování jeho díla. Až do 18. století, kdy ekonomickou ochranu autorství počalo alespoň částečně zajišťovat postupně přijímané autorské právo, honoráře buď neexistovaly, anebo byly upravovány individuálně. Přitom ještě v 18. a 19. století se literární činnost chápala jako dobrovolná služba společnosti a právo na honorář nebylo možno leckde vydobýt ani sociálním zřetelem. Poněvadž odměna prodražovala náklady na výrobu, vědomě se stlačovala na minimum a obcházela formou patisků (vzácné nejsou samozřejmě ani případy, kdy autor ve snaze po zveřejnění práce musel na sebe vzít ještě nakladatelské povinnosti). Spisovatelé či ilustrátoři raději volili vyšší počet autorských exemplářů, jejichž prodejní cena obvykle převýšila nabízenou odměnu, a ty pak rozprodávali ve vlastní režii. Mimo to bylo možno finanční podporu či jiné výhody iniciativně opatřit prostřednictvím dedikací, vemlouvajících se do přízně mecenášů (dle římského boháče Maecenata podporujícího básníky). Honoráře mívaly často také naturální podobu (byt a strava). Anarchii honorářové politiky odstranila v 19. století až povinnost nakladatelů uzavírat nakladatelské smlouvy (např. rakouský občanský zákoník 1811).


Lit.: KADLEC, K.: Počátky práva autorského. Časopis Českého muzea 67, 1893, s. 561-587; KRIEG, W.: Materialien zu einer Entwicklungsgeschichte der Bücher-Preise und des Autoren-Honorars vom 15. bis zum 20. Jahrhundert. Nebst einem Anhange: Kleine Notizen zur Auflagengeschichte der Bücher im 15. und 16. Jahrhundert. Wien-Bad Bocklet-Zürich 1953; KRIEG, W.: Materialien zu einer Geschichte des Buchhonorars vom 15. bis 20. Jahrhundert. Das Antiquariat 7, 1951, s. 249-254, 302-306 a 349-354; STEINER, H.: Das Autorenhonorar. Seine Entwicklungsgeschichte vom 17. bis 19. Jahrhundert. Wiesbaden 1998.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.