B

Z Encyklopedie knihy

B monogram na dřevořezové iniciále v Biblí české díl šestý, totiž Nový zákon (druhé vydání Kralice 1601) a v kancionálech Kirchengesänge, darinnen die Hauptartickel des christlichen Glaubens kurtz verfasset (Kralice 1606) a Písně duchovní evangelistské (Kralice 1615). Nelze přehlédnout, že jiné iniciály v českých Písních jsou signovány písmeny IB a viněta se třemi heraldickými liliemi písmeny IBG. Zda jde o jednoho řezáče, anebo o tři různé osoby, nelze říci.

2. Písmeno B viz též Balzer Jan Jiří, Bubenka Jonáš a Zkratky.


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.