Bělá pod Bezdězem

Z Encyklopedie knihy

Bělá pod Bezdězem město v Čechách, v němž nejstarší knihtiskařskou dílnu provozoval 1519-1521 humanista Oldřich Velenský z Mnichova. Po únoru 1521 tiskárna vyhořela a část jejího zařízení skončila v Mladé Boleslavi, kde se stala vítaným doplňkem u začínajícího Jiříka Štyrsy.


Lit.: LAMPING, A. J.: Ulrichus Velenus and his treatise against the papacy. Leiden 1975; ZUMAN, Fr.: Českobratrská tiskárna v Bělé. Bělá/B. 1912 (zvl. otisk z Věstníku okresu bělského).

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 41; CHYBA 332. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.