Balík papíru

Z Encyklopedie knihy

Balík papíru (z něm. Pack Papier) finální distribuční jednotka ručního papíru udávaná počtem nesložených, či jednou přeložených archů. Rakouský balík se od 17. století do roku 1884 skládal z 10 rysů neboli 200 knih papíru (sumárně v něm tedy bylo 4.800 archů klíženého psacího papíru, anebo 5.000 archů neklíženého knihtiskového papíru). Zalisovaný balík byl na obalu opatřen papírnickou obchodní značkou, která se motivicky obvykle shodovala s filigránem. Balík nejrozměrnějšího papíru (imperiálu) vážil 280 kg.Lit.: HOFMANN, G.: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Plzeň 1984; KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.