Baldassare Fontana

Z Encyklopedie knihy

Baldassare Fontana (1661-1733) původem italský architekt, štukatér a sochař pracující od 1688 s přestávkami až do své smrti na Moravě. Mimo jiné se podílel na výzdobě poutního kostela na Svatém Kopečku u Olomouce. Jeho interiérové úpravy zachytila kresba Karla Františka Josefa Haringera, kterou pro sborník Enthronisticum parthenium (Olomouc 1733) rytecky ztvárnili bratři Schmutzerové. Mědiryt je signován „Balt. Fontana inv: et fecit“.


Lit.: DVORSKÝ, J. (red.): Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1-2. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989.

Lex.: DLABAČ 1. 414 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; HOROVÁ (red.) 1. 184 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; NAGLER 5. 73 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 12. 170 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 230. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.