Ballenmeister

Z Encyklopedie knihy

Ballenmeister pomocník v tiskárně, jehož úkolem bylo před každým otiskem nanášet barvu na tiskovou formu. Barva navařená zpravidla do zásoby se dle potřeby rozředila fermeží, aby nelepila. Na zvláštní kamenné podložce byla pak speciální těrkou rozetřena do tenké jednolité vrstvy. K citlivému a rovnoměrnému přenesení barvy sloužily dva tampony čili balíky (z něm. Ballen). Pomocník je držel v pravé a levé ruce. Krouživými pohyby přenesl barvu z kamenné podložky nejprve na tampony a potom týmž způsobem na tiskový reliéf formy. Pohyby nesměly být prudké, poněvadž hrozilo vypadávání tiskových písmen. Až do počátku 19. století, kdy tampony nahradil masově zaváděný barvicí válec, byl tento zdánlivě jednoduchý, ale ve skutečnosti nesmírně zodpovědný postup jedinou možností jak připravit formu k otisku.Lit.: BLOY, C. H.: A history of printing ink, balls and rollers, 1440-1850. London 1967; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.