Balthasar Sigmund Sedleczky

Z Encyklopedie knihy

Balthasar Sigmund Sedleczky (též Setlezky, 1695/96-1771) mědirytec rozený v Augsburku, po otci Polák. Prokop Toman však prezentoval Dlabačovu domněnku, že byl „vermuthlich von Geburt ein Böhme“, jako prověřený fakt a příjmení neprávem počeštil na Sedlecký. Mědirytec získal základy profese u Johanna Andrease Pfeffela st., pro jehož nakladatelství stejně jako pro firmu Martina Engelbrechta, bratrů Klauberových či Jeremiase Wolffa později pracoval. V Augsburku je doložen tezemi k univerzitním dizertacím ještě roku 1767. Pro sborník Conchylium Marianum (Brno 1736) vyryl dle Ecksteinovy kresby minimálně jednu rozkládací přílohu, a to slavobránu s korunovací zázračného obrazu. Rytinu signoval „Balth. Sigm. Setlezky sculp. A.V.“.


Lit.: FECHTNEROVÁ, A.: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Sv. 1-4. Praha 1984; SCHOTT, E.: Der Augsburger Kupferstecher und Kunstverleger Martin Engelbrecht und seine Nachfolger. Augsburg 1924.

Lex.: DLABAČ 3. 99-100 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 18. 313 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 30. 536 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 403. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.