Barcelona

Z Encyklopedie knihy

Barcelona pomineme-li tisk Aristotelova díla Ethica ad Nicomachum (Barcelona? ca 1473?), jehož explicit postrádá jakékoli impresorské údaje a nově je hypoteticky doplněn jmény Heinricha Botela, Georgia vom Holtz a Johanna Plancka, pak za nejstarší v Barceloně tištěnou knihu je třeba považovat oblíbená Rudimenta grammatices Nicolase Perotta (Barcelona 1475), vyšlá z dílny zde usazených Němců Paula Huruse a Johanna de Salsburga. Ti však zakrátko město opustili a knihtisk byl obnoven až roku 1478 péčí dvou dalších tiskařů, Němce Nikolase Spindelera a Švýcara Petera (Pedra) Bruna, kteří se sem uchýlili po ročním působení v Tortose (1477). Nejpozději na počátku 80. let se jejich obchodní partnerství rozpadlo. Brun v letech 1481-1482 pracoval společně s dalším významným tiskařem Pedrem Posem a 1496-1506 vlastnil dílnu v Seville. Spindeler roku 1482 utekl před morem do Tarragony. Tak se zde řemeslo poprvé dostalo do rukou domácích tiskařů, k jejichž nejvýznamnějším reprezentatům patří od 1483 Mattheu Vendrell. Němci však vytvářeli silné konkurenční prostředí i později, např. Johann Rosenbach (též Rosembach, 1492 Valencie, 1492-1530 Barcelona, 1500-1510 Perpignan a 1518-1524 Montserrat). Od 16. století se Barcelona spolu se Salamancou a Sevillou stala centrem knihtisku a knižního obchodu ve Španělsku.


Lit.: BOHIGAS, P.: El libro español (ensayo historico). Barcelona 1962; PAINTER, G. D.: The first press at Barcelona. Gutenberg-Jahrbuch 1962, s. 136-139; SCHULTE, H. F.: The Spanish press, 1470-1966. Print, power and politics. Urbana 1968.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 37-38; GELDNER 2. 268-272. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.