Bartłomiej Strachowski

Z Encyklopedie knihy

Strachowského rytina Šporkova Herkommana (Schweidnitz 1723?). Hancke, Gottfried Benjamin: Beschreibung des im Königreich Böhmen an der Elbe gelegenen Kuckus-Bades (Schweidnitz, Johann Christian Müller 1723?). Fol. 17a s ryteckou reprodukcí Braunovy sochy Herkommana, symbolu boje římského práva s právem přirozeným (rytcova signatura je vlevo od piedestalu s pokořenou justiniánskou právnickou literaturou). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO II 15.

Bartłomiej Strachowski (též Strahovský, zemř. 1759) zakladatel dynastie významných slezských mědirytců. Pocházel z polského Pomorza a do Slezska přišel okolo roku 1711. Činný byl hlavně ve Vratislavi. Věnoval se volné grafice a ilustracím jazykově polské literatury. Jeho signaturu „B. Strahowsky sc. Wratisl.“ či „B. Strachowsky sc. Wratisl.“ nacházíme však i v bohemikálních tiscích pod těmito frontispisy: pět mnichů a Smrt v knize Eligia od Sv. Jiří Kristus Ježíš od trní svých … zbarvený (Praha 1741), Kristus rozdělující květiny v knize Daniela Sartoria Florilegium biblicum aneb Květná zahrádka biblická (1742) a Kristus s křížem v knize Tomáše Kempenského Schola Christi, to jest Škola Kristova (1780). Z dílny Strachowského pochází také frontispis zařazený jen do některých exemplářů knihy Královna církev v oděvu pozlaceném pravého náboženství (Opava 1752) a frontispis s ústřední postavou světce v původcovsky bezpříznakové knížce Lebens-Begriff desß heiligen Jünglings Aloysii Gonzagae Soc. Jesu. Pro hraběte Šporka vyryl postavu Herkommana do Beschreibung des im Königreich Böhmen an der Elbe gelegenen Kuckus-Bades (Schweidnitz 1723?), který zveršoval Gottfried Benjamin Hancke.


Lit.: WIECEK, A.: Strachowscy. Z dziejów ilustratorstwa śląskiego XVIII w. Opole 1960.

Lex.: DLABAČ 3. 217-223 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 20. 1 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 32. 151 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 490. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.