Bartoš Trnka

Z Encyklopedie knihy

Verze z 10. 12. 2018, 23:41, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Bartoš Trnka (též T. Bartoloměj, BT, zemř. 1533) kaplan u sv. Víta v Českém Krumlově. Jako knihvazač provozoval od 1485 až do konce života vlastní dílnu, pro níž si dovedně zhotovoval knihařské nářadí. Z dílny dnes známe více než 20 prací. Menší část tvoří vazby rukopisů, zbytek prvotisků a starých tisků. K výzdobě je užit mimo jiné signaturový kolek s iniciálami BT a trnovou korunou v gotickém čtyřlístku. V případech, kdy šlo o Trnkův soukromý exemplář, jako u Super sapientiam Salomonis Roberta Holkota (Speyer 1483), můžeme otisk kolku považovat za vůbec nejstarší supralibros českého původu (tento exemplář chová zámecká knihovna Český Krumlov). Trnka měl též výtvarné vlohy, které osvědčil nejen jako malíř šlechtických a měšťanských zakázek, ale i jako dekoratér knižních ořízek.


Lit.: HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. století. Praha 1959; HEJDOVÁ, D. (ed.): Středověké umělecké řemeslo ze sbírek UPM. Praha 1986; LIFKA, B.: Exlibris a supralibros v českých korunních zemích v letech 1000 až 1900. Praha 1980; NOVÁČEK, V. J.: Kněz Bartoš Trnka, malíř český (+1533). Method 29, 1903, s. 74-76; VONDRÁČEK, R.-JANÁKOVÁ, I.: Knižní vazba 15.-20. století. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (XIX. kongres mezinárodní asociace bibliofilů). Praha 1995; WINTER, Z.: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století. Praha 1906; WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909; ZÁLOHA, J.: K životopisu knihvazače Bartoše Trnky. Historická knižní vazba 1963. Liberec 1963, s. 67-68.

Lex.: TOMAN 2. 606. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.