Bas-de-page

Z Encyklopedie knihy

Vyobrazení příchodu Libušiných poslů k Přemyslu Oráčovi v bas-de-page Pulkavovy kroniky. Mistr Cerroniánského Pulkavy, kolem 1410. Brno, Moravský zemský archiv, E 6, sign. Hd 22bis, fol. 6v

(fr. „spodek“ stránky, termín užíváný ve fr., angl., něm. a it. lit.)

Dolní okraj, iluminace (ornamentální výzdoba a figurální scény) na dolním okraji folia, obvyklé v rukopisech od 13. století, viz bordura.

Autor hesla: Milada.studnickova