Batikový papír

Z Encyklopedie knihy

Batikový papír (angl. batik paper, fr. papier batik, něm. Batikpapier) dekorativní barevný papír vzorovaný na způsob batikovaných textilií z malajské kulturní oblasti. Papír, jehož plochu pokrýval voskem nanesený vzor, se protáhl barevnou lázní a po zaschnutí byl působením tepla zbaven přebytečného vosku. Hojného využití došel v 19. století při polepování kartónů knižní vazby a v mnoha jiných odvětvích.


Lit.: GRÜNEBAUM, G.: Buntpapier. Geschichte-Herstellung-Verwendung. Köln/R. 1982; HAEMMERLE, Al.-HIRSCH, O.: Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst. München 1961 (repr. 1977); KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.