Beatus Murner

Z Encyklopedie knihy

Beatus Murner (1488?-1513/26) zakladatel knihtisku ve Frankfurtu/M., kde spolu se svým bratrem Thomasem zbudoval ve františkánském klášteře tiskárnu (Privatdruckerei), sloužící převážně k rozmnožování jejich vlastní literární tvorby. V letech 1511-1512 zde vyšla asi desítka satirických publikací, např. Thomas Murner Ludus studentum Friburgensium (Frankfurt/M. 1511), Thomas Murner Der Schelmenzunfft (Frankfurt/M. 1512). Báseň Beata Murnera Schiffart von dissem ellenden Iamertal (Frankfurt/M. 1512) doprovázejí ilustrace bratra Thomase Murnera (1475-1537), známého protilutersky zaměřeného spisovatele a zakladatele knihtisku ve švýcarském Luzernu. I zdejší dílna, z níž mezi léty 1525-1528 vyšlo asi 15 jeho polemických děl, měla zcela privátní charakter, např. Thomas Murner Die Disputation vor den XII Orten (Luzern 1527), Thomas Murner Caussa helvetica orthodoxae fidei (Luzern 1528). Sixt Murner, třetí bratr Beatův a Thomasův, byl snad tiskařem univerzitní přednášky Thomase Murnera De syllabarum quantitatibus et arte carminandi facilima praxis (Strasbourg? ca 1510).


Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 120; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 412; THIEME-BECKER 25. 288. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.