Benátky

Z Encyklopedie knihy

Benátky (Venezia) po Subiacu a Římu třetí město v Itálii, v němž byl provozován knihtisk zásluhou německého tiskaře Johanna de Spira už roku 1469. Příznivé ekonomické podmínky dovolily z Benátek postupně vytvořit místo s nejmohutněji zastoupeným řemeslem nejen v Itálii, ale i v celé Evropě. Počáteční fáze cele spočívala v režii německých průkopníků. První rodilý Ital (Clemens Patavinus) vystoupil až roku 1471. Jen do konce 15. století zde pracovalo více než 260 tiskáren, z nichž však asi 33 dodnes zůstává v anonymitě, a je proto označováno jménem pomocným (např. Tiskař Juvenalových Satir 1470, Tiskař Marcellova De proprietate latini sermonis 1471, Tiskař Basiliova De vita solitaria ca 1471-1475 apod.). Ke známým typografům patří mimo jiné Luca Antonio Giunta st., Nicolas Jenson, Guillaume Le Rouge, Peter Liechtenstein, Aldo Manuzio st. či Erhard Ratdolt. Před rokem 1486 zde pracovali pozdější zakladatelé knihtisku v Brně Matthias Preinlein a Konrad Stahel.

Do Benátek bývá kladena nejstarší etapa hlaholského (1483) a řeckého knihtisku (1486). Cyrilský a arménský tisk se poprvé objevil 1512 a hebrejský na rozdíl od Říma až 1524. Důležité postavení měla jihoslovanská tiskárna Božidara Vukoviće. Během 16. století pracovalo v Benátkách na 620 tiskáren, z nichž mnohé byly orientovány výhradně na domácí humanistickou literaturu (Giovanni Giolito de Ferrari) nebo na díla vědecká (Vincenzo Valgrisi). S českým prostředím 16. století je do určité míry spjat umělec Domenico dalle Greche. K významným ilustrátorům 18. století patřil Giambattista Piazzetta spolupracující mimo jiné s nakladatelem a tiskařem Giambattistou Albrizzim.


Lit.: d’ESSLING, V. M.: Les livres à figures vénetiens de la fin du XV siècle et du commencement du XVI. Vol. 1-3. Florenz-Paris 1907-1914; FINAZZI, M.: La stampa greca a Venezia nei secoli XVo e XVIo. Venezia 1968; FREMMER, A.: Venezianische Buchkultur. Bücher, Buchhändler und Leser in der Frührenaissance. Köln-Weimar-Wien 2001; LANCKOROŃSKA, M.: Die venezianische Buchgraphik des 18. Jahrhunderts. Hamburg 1950; ORCUTT, W. D.: The book in Italy during the XVth and XVIth century. London 1928; PASTORELLO, E.: Bibliografia storico analitica dell’arte della stampa in Venezia. Firenze 1933; PASTORELLO, E.: Tipografi, editori, librai a Venezia nel secolo XVI. Firenze 1924; RHODES, D.: Silent printers. Anonymous printing at Venice in the sixteenth century. London 1995.

Lex.: BORSA (Itálie) 2. 386-403 = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.; GELDNER 2. 61-97. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.