Benedikt Mayr

Z Encyklopedie knihy

Benedikt Mayr (též Mair) zakladatel knihtisku v Pasově. Jeho činnost je doložena nejdříve mezi prosincem 1480 a rokem 1482. Za jeho první samostatnou práci se pokládá Appellation des Domkapitels Passau an Papst Sixtus IV. gegen die Wahl und Bestätigung Georgs von Hessler zum Bischof von Passau (Passau ca 1480). Někteří zahraniční badatelé předpokládají, že možná již následujícího roku se spojil s Konradem Stahelem, budoucím tiskařem v Brně, a právě s ním vytiskl Breviarium Pataviense (Passau 1481). Spolupráce obou tiskařů je zcela jistě doložena až roku následujícího, kdy vydali Pseudo-Eusebiovo dílo Epistola de morte Hieronymi (Passau 1482) a učebnici Grammatica nova Bernarda Pergera (Passau 1482) a snad i Jacobus de Clusa De animabus exutis a corporibus, sive De apparitionibus et receptaculis animarum (Passau 1482), kde však jejich jména v zářijovém explicitu uvedena již nejsou. Lze tak předpokládat, že Stahel nejpozději v září 1482 z Pasova odešel (přímo do Benátek?). Na uvolněné místo nastoupil nový kapitálový společník Johann Alacraw, budoucí tiskař v Čechách. Jeho pobyt je dosvědčen společným listopadovým explicitem v publikaci Tractatus utilis pro infirmis visitandis (Passau 1482), která je zároveň posledním známým titulem z Mayrovy činnosti. Jeho dílna pracovala asi se čtyřmi druhy tiskového písma, z nichž některé jak Stahel, tak Alacraw přinesli do Brna i do Vimperku.


Lex.: GELDNER 1. 233 a 2. 352-354. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.