Benediktinská tiskárna – Augsburk

Z Encyklopedie knihy

Benediktinská tiskárna – Augsburk jedna z nejstarších institucionálních tiskáren, kterou u benediktinského konventu zasvěceného patronům sv. Oldřichu a sv. Afře zřídil opat Melchior von Stamham (zemř. 1474). Tiskárna pracovala v letech 1472-1476? a alespoň dle typologické shody písmového materiálu lze soudit, že na jejím chodu se nějakým způsobem podíleli augsburští tiskaři Johann Bämler, Anton Sorg a Günther Zainer. Za nejstarší datovanou publikaci vzniklou „In monasterio sanctorum Udalrici et Affrae in Augusta Rhaetiae“ se pokládá obrazové Speculum humanae salvationis, redigované péčí konventu a vytištěné Zainerovými typy (Augsburg 1473). Dalších asi deset poměrně objemných náboženských publikací bylo určeno vlastní potřebě anebo jiným konventům, např. Vincentius Bellovacensis Speculum historiale (Augsburg 1474), Antonius Rampigollis Aurea Biblia sive Repertorium aureum Bibliorum (Augsburg ca 1475), Quadragesimale viatoris (Augsburg non post 1476).


Lex.: GELDNER 1. 138-139. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.