Bernard Baron

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:41, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Bernard Baron (1696-1762/66) francouzský grafik narozený v Paříži a školený u Nicolase Henriho Tardieua. V Londýně, kde až do konce života pobýval, pracoval převážně pro nakladatele Johna Boydella. Reprodukoval mnoho maleb předních umělců (Tiziana, Van Dycka, Watteaua aj.). Věnoval se i tvorbě knižního dekoru, např. Le Haye Explication de cent extampes (Paris 1729-1742).


Lex.: NAGLER 1. 274-275 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 2. 514. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.