Bernhard Vogel

Z Encyklopedie knihy

Bernhard Vogel (1683-1737) velmi plodný kreslíř, malíř a rytec z Norimberka. Studoval u augsburských umělců Christopha Weigela a Eliase Christopha Heisse, jehož dceru si vzal za manželku. Pro Heissovo augsburské nakladatelství tvořil zejména ohlášky k univerzitním dizertacím (konaným mimo jiné též v Praze). Spolu s tchánem patřil k prvním umělcům, kteří vynikajícím způsobem propagovali v jižním Německu umění mezzotinty. Během augsburského pobytu tak vznikly první Vogelovy mezzotintové podobizny dle olejomaleb jeho přítele Jana Kupeckého (1667-1740), českého exulanta a slavného portrétisty.

Roku 1729 se Heiss své firmy vzdal a přepsal ji na zetě. Když 1731 Heiss zemřel, Vogel nakladatelství odprodal Heissovu synovci Gottliebu Heissovi st. Tiskové formy ryté dle Kupeckého získal mladší a podnikavý norimberský kolega Valentin Daniel Preissler (1717-1765). Roku 1735 se Vogel i s rodinou přestěhoval do rodného Norimberku. Zde Preissler po Vogelově smrti na vlastní náklad pořídil souborné vydání mezzotint Ioannis Kupetzky, incomparabilis artificis, imagines et picturae aliquot antehac arte quam vocant nigra aeri incisae a B. Vogelio (Nürnberg 1745).

U nás je Vogelova knižní ilustrace povědomá bohemikálním frontispisem s odznaky církevní moci. Nachází se v liturgické příručce Officia propria sanctorum almae cathedralis ecclesiae … Olomucensis (Olomouc 1732). Je signována „Bernardus Vogel sculps. Aug. V.“. Předlohou zde byla kresba Johanna Georga Bergmüllera.


Lit.: FECHTNEROVÁ, A.: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Sv. 1-4. Praha 1984; LANCKOROŃSKA, M.: Die Augsburger Druckgraphik des 17. und 18. Jhs. In: Augusta 955-1955. Forschungen und Studien zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Augsburgs (hrsg. von H. Rinn). (Augsburg) 1955, s. 347-362; VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Lex.: NAGLER 23. 254-258 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; PAISEY, D. L.: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 26. Wiesbaden 1988, s. 270; THIEME-BECKER 34. 475-477 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 596-597 (Kupecký). = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.