Bianchi girari

Z Encyklopedie knihy

Bianchi girari

(it.; něm.Weißranke, angl. white vine scroll, fr. rinceaux blancs)

Úponky v barvě pergamenu (bílé či nažloutlé) na vícebarevném podkladě, charakteristké pro výzdobu iniciál a bordur v italských renesančních rukopisech a tiscích 15. století. Humanisté, kteří požadovali, aby klasická díla byla zdobena all´antica, považovali bílé úponky za antický dekor; ve skutečnosti se však jednalo o iluminace opisů děl klasických autorů z 11. a 12. století, které shromažďovali humanističtí sběratelé v domnění, že se jedná o antické památky.

Literatura: ALEXANDER, J. J. G.: Italienische Buchmalerei der Renaissance im 15. Jahrhundert, München 1977, 12; ALEXANDER, J. J. G.: The humanistic manuscript, in: Binski, P. - Panayotova, S. (edd.): The Cambridge Illuminations, London - Thurnhout 2005, s. 327 - 333.

Autor hesla: Milada.studnickova