Biblické společnosti

Z Encyklopedie knihy

Biblické společnosti nekatolické nakladatelské instituce vznikající od konce 17. století s cílem vydávat bibli a samostatné biblické knihy (vyjma apokryfů) levněji nežli nespecializovaná nakladatelství. Nejstarší společnosti byly zakládány pod vlivem reformované církve a pietismu v Anglii 1698, Německu 1710, Finsku 1812, Dánsku 1814, Americe a Rusku 1816. Během 19. století se i přes zjevnou nelibost katolické církve velmi rozšířily. Vzniku české biblické společnosti bránilo zamítavé stanovisko vídeňské vlády, utvrzované opakovaným zákazem šíření nekatolických biblí (1817 a 1848). Proto vydavatelské aktivity směřovaly do ciziny (např. k hallské Tiskárně Sirotčího domu). Důležitou roli tu sehrála zejména British and Foreign Bible Society („Biblická společnost britická a zahraniční“, zal. 1804 v Londýně), která v hlavním sídle i v pobočkách vydala za 150 let své činnosti na 600 milionů biblických tisků v 800 jazycích. Péčí berlínské filiálky této Společnosti vycházely české bible od roku 1807, v letech 1850-1852 fungovala též filiálka ve Vídni. Na šíření bible se podílela i Uherská biblická společnost (1811). Tisk nekatolických biblí byl v monarchii uvolněn až císařským patentem 8. dubna 1861. Krátce nato byla v Praze ustavena česká filiálka „Biblické společnosti britické a zahraniční“ (1865), samostatná agentura trvá od roku 1920.


Lit.: CANTON, W.: A history of the British and Foreign Bible Society. Vol. 1-5. London 1904; HILLERBRAND, H. J. (ed.): The encyclopedia of protestantism. Vol. 1. Routledge-New York-London 2004; NOVOTNÝ, A.: Biblický slovník. Sv. 1-2. Praha 1992; TUMPACH, J.-PODLAHA, A.: Český slovník bohovědný. Sv. 1-4. Praha 1912-1930 (nedokončeno).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.