Biblický slovník

Z Encyklopedie knihy

Biblický slovník abecedně uspořádaná příručka usnadňující kulturně-historické a náboženské studium bible. Je tvořena jmennými a věcnými hesly z oblasti zeměpisné, dějepisné, přírodopisné, teologické apod. Do moderních slovníků jsou zařazeny i slovesné tvary.

Ještě v druhé polovině 15. století se tiskem šířila středověká excerpta méně obvyklých výrazů latinské Vulgáty. Tento svod se už v rukopisné tradici metaforicky nazýval mamotrekt (lat. „výtažek z prsu“), např. dvě raná vydání italského minority 14. století Johanna Marchesina Mammotrectus super Bibliam (Mainz 1470 a Beromünster? 1470). První výkladový slovník sestavil ve dvou dílech francouzský teolog Richard Simon pod názvem Le grand dictionnaire de la Bible ou Explication littérale et historique de tous les mots propres du Vieux et du Nouveau Testament (Lyon 1693). Po něm následovala ve své době velmi populární dvoudílná reálná encyklopedie benediktina Augustina Calmeta Dictionnaire historique, critique, chronologique, géographiche et litteral de la Bible (Paris 1719). Calmetův Dikcionář byl přeložen záhy do latiny (1726) i do národních jazyků (italsky 1738, německy 1759). Obvykle se tiskl s četnými mapami a plány biblických míst. První česká příručka tohoto druhu vyšla až prací Adolfa Novotného (Praha 1935, repr. 1992).


Lit.: KYAS, Vl.: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha 1997; NOVOTNÝ, A.: Biblický slovník. Sv. 1-2. Praha 1992; ROST, H.: Die Bibel im Mittelalter. Beiträge zur Geschichte und Bibliographie der Bibel. Augsburg 1939; TUMPACH, J.-PODLAHA, A.: Český slovník bohovědný. Sv. 1-4. Praha 1912-1930 (nedokončeno).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.