Blažek z Dobřan

Z Encyklopedie knihy

Blažek z Dobřan patří mezi písaře, o nichž je kromě jejich opisovačské činnosti (alespoň zatím) známo jen minimum údajů. Podle kolofonů nějakou dobu působil jako farář v západočeských Chválenicích; jeho opisy jsou datovány do širokého časového rozmezí let 1388–1434, zemřel snad o rok později.

Jeho písařský podíl je doložen alespoň v jedenácti kodexech, z nichž část později získal Prokop z Kladrub. Mezi jeho opisy se nacházejí teologická díla (v několika svazcích je to Postilla litteralis Mikuláše z Lyry), kázání a kazatelské pomůcky (Manipulus florum), meditativní texty (Malogranatum), ale i aktuální dokumenty spojené s událostmi husitského období, básně a písně. Některé texty opsal i vícekrát.

Literatura: SPUNAR, P.: Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans II, Warszawa – Praha 1995, s. 186–187.

Autor hesla: Michal.dragoun