Borgis

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:41, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

„Borgis“ švabach (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. X (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.

Borgis (též bourgeois, burgos z it. borghese = městský) písmový stupeň měřený dnes 9 typografickými body (3,38 mm). Část odborné literatury soudí, že název byl vytvořen dle rouenského tiskaře Jeana Le Bourgeois (činný 1488-1531?). Pravděpodobnější výklad se opírá o původní význam adjektiva a dovozuje, že tímto písmovým stupněm byla běžně tištěna levnější maloformátová literatura pro měšťanskou třídu (někteří badatelé původ stupně kladou do pařížské tiskárny Geoffroye Toryho). Název užil poprvé 1734 ve své škále již William Caslon st., zatímco Fournier a Didot tento stupeň pojmenovali termínem „gaillarde“ (dle pařížského tiskaře Guillauma Guillarda činného 1554-1568). V Rosenmüllerově vzorníku 1789 tento stupeň chybí. Od 19. století se borgis lije na desetibodovou písmovou kuželku garmondu, a sazba tak působí vzdušněji.


Lit.: TOMASZEWSKI, R.: Typometrie. Typografia 85, 1982, s. 382-384, 426-427, 452-453 a 86, 1983, s. 30-31; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.