Briliant

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:41, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Briliant (fr. brillant = třpytivý, z lat. beryllus) nejmenší, sotva čitelný písmový stupeň měřený dnes 3 typografickými body (1,12 mm). Název metaforicky vystihuje vysoké písmařské a písmolijecké pořizovací náklady a poměrně vzácné využití v sazečské praxi. Do inovované německo-francouzské měrné soustavy byl zaveden ze severoamerických písmolijen roku 1898 a kvůli snazší manipulaci při sazbě se odléval na šestibodovou písmovou kuželku nonpareillu.


Lit.: TOMASZEWSKI, R.: Typometrie. Typografia 85, 1982, s. 382-384, 426-427, 452-453 a 86, 1983, s. 30-31; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.