Brk

Z Encyklopedie knihy

Písař rukopisu, benediktin R., zobrazený s brkem v pravé ruce při práci v borduře celostranné miniatury. Olomouc– klášter Hradisko, přelom třicátých čtyřicátých let 12. století. – Horologium Olomucense (Kolektář olomoucký) – Stockholm, Kungliga biblioteket, A 144, fol. 34v (detail)

Brk (též ptačí brk, lat. penna, angl. feather, něm. Feder) je psací náčiní, které se užívalo od středověku až do poloviny 19. století. Jedná se o rohovitý derivát pokožky ptáků, který jim pomáhá udržet tělesnou teplotu a chrání jejich pokožku. Pero bylo ve středověku seřezáváno do širokého hrotu, aby mohly být vytvářeny silné a vlasové tahy. S nástupem novověku a změnou charakteru písma byl seřezáván šikmo, takže bylo možné rychlejší psaní.

Autor hesla: Jindrich.marek