Bronzovaný papír

Z Encyklopedie knihy

Bronzovaný papír (angl. bronze paper, fr. papier de bronze, něm. Bronzepapier) dekorativní barevný papír na povrchu opatřený jemně zalisovanými mletými kovovými částmi. Prvním výrobcem byl norimberský mechanik Johann Hautsch (1595-1670). Hautsch do poklihovaného povrchu papíru lisoval prach z mosazných a měděných hoblin či rybí šupiny, a papír tak činil dojem celistvě lesklé plochy. Výroba bronzovaných papírů dosáhla vrcholu v letech 1680-1710 a jejich největším producentem se stal Augsburk (odtud též synonymní označení augsburský papír). Barevně natírané a poté bronzované papíry se dodnes hojně používají na polepování kartónů při výrobě knižní vazby (přídeští, předsádka) a v mnoha jiných odvětvích.


Lit.: GRÜNEBAUM, G.: Buntpapier. Geschichte-Herstellung-Verwendung. Köln/R. 1982; HAEMMERLE, Al.-HIRSCH, O.: Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst. München 1961 (repr. 1977); KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; WEISS, W.: Zeittafel zur Papiergeschichte. Leipzig 1983; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.