CW

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:42, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „ “)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CW monogram na jihočeských slepotiskových vazbách z 60. a 70. let 16. století. Značka je součástí válečků (ornamentální pás s motivem přerušované žerdi, pás se střídavě hledícími hlavami reformátorů, kandelábrový pás s motivem koulí, baluster a rolniček) a v jednom případě je u značky též letopočet 1549 (váleček s polopostavami křesťanských Ctností oddělených od sebe nápisovými štítky). Konrad Haebler eviduje monogram CW na tematicky podobném knihařském nářadí, které bylo užito při výzdobě norimberských vazeb 50. let. S jistotou proto nevíme, náleží-li monogram výrobci nářadí, anebo jednomu z knihvazačů angažovaných Petrem Vokem z Rožmberka (1539-1611), či dokonce jinak neznámému knihaři Casparovi (Kašparovi), který během 80. let pracoval v Českém Krumlově.


Lit.: HAEBLER, K.: Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. Bd. 1-2. Leipzig 1928-1929 (repr. 1968); NUSKA, B.: Jihočeský knihař mistr CW. Jihočeský sborník historický 32, 1963, s. 60-63.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.