Cambridge

Z Encyklopedie knihy

Cambridge město v Anglii, v němž první knihtiskařskou dílnu založil nejpozději roku 1521 Johann (John) Siberch, pocházející z Kolína/R. Za jednu z počátečních prací se pokládá Oratio habita Cantabrigiae, … ad reverendiss. D. Thomam cardinalem … Eboracensem Henryho Bullocka (Cambridge 1521). Tiskárna, doložená jen do roku 1522, vydávala pro potřeby zdejší univerzity humanistickou literaturu a nejstarší v Anglii řecky tištěné knihy. Existence oficiální univerzitní Tiskárny počíná teprve královským privilegiem uděleným Thomasu Thomasovi roku 1584.


Lit.: McKITTERICK, D.: Cambridge University Library. Cambridge University Press. Four hundred years of university printing and publishing in Cambridge 1584-1984. Cambridge-New York 1984; McKITTERICK, D.: History of Cambridge University Press. Printing and the book trade in Cambridge 1534-1698. Cambridge 1992; MORISON, St.: Catalogue of an exhibition of Cambridge books and printing. Held in the Old Court House, Marylebone Lane September-October 1931. Cambridge 1931.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 55.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.