Carlo Antonini

Z Encyklopedie knihy

Carlo Antonini italský architekt, kreslíř a grafik činný v Římě koncem 18. a počátkem 19. století. Jeho rytecký a kreslířský zájem byl pod vlivem Piranesiho soustředěn především na památky a významné římské stavby, např. v albech Manuale di varii ornamenti tratti dalle fabriche e frammenti antichi (Roma 1781-1790) a Manuale di varii ornamenti componenti la serie de vasi antichi si di marmo che di bronzo esistenti in Roma (Roma 1821).


Lex.: NAGLER 1. 134 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 1. 576. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.