Cena knižních vazeb

Z Encyklopedie knihy

Na přední přídeští vazby komentovaného vydání Terentiových komedií si roku 1477 v Bologni tehdy patnáctiletý pozdější rožmberský vladař Petr IV. zapsal cenu, za kterou tisk koupil, i cenu, kterou dal za zhotovení polokožené vazby. Za dárek v podobě sáčku konfet mu sem potom jeho spolužák z boloňské univerzity Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic nakreslil erby obou rodů. Národní knihovna ČR, sign. 39.E.5

Stejně jako v případě cen středověkých rukopisů jsou základním pramenem samotné rukopisy a poznámky jejich majitelů, nejčastěji na přídeštích a předsádkách, kolik za knihu i za její svázání zaplatili. Ojediněle se ceny knih i knižních vazeb objevují ve středověkých knihovních soupisech. Často ovšem bývá udána jen souborná cena za již svázanou knihu. Strukturované údaje, kolik bylo vynaloženo kupř. za práci písaře, kolik za pergamen či papír a další materiál a kolik za samotnou vazbu, jsou nepočetné. Cenu ovlivňovala řada proměnných faktorů: kupř. typ a velikost rukopisu, typ vazby a její výzdoba i konkrétní doba a místo pořízení. Pokud není poznámka s cenou vazby přímo datována, je třeba provést její alespoň přibližnou dataci a lokalizaci. Obtíže způsobuje i náležitý převod měn, v nichž jsou ceny udávány. Zatím, žel, chybí pasportizace známých pramenů i jejich celistvější zhodnocení a stanovení cenových řad za různé typy vazeb.  Chybí i novější podobná práce pro české země. Pro české prostředí se zatím zjištěné ceny za běžné vazby pohybují od sedmdesátých let 14. stol. až do šedesátých let 15. stol. většinou v rozmezí mezi 7 až 17 pražskými groši.

Lit.: FLODR, M.: A propos des prix de manuscrits au Moyen Âge. Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity, řada C, sv. 10,  1963, s. 25-31; ŠMAHEL, F.: Ceny rukopisných knih v Čechách do roku 1500. Sborník historický 14, 1966, s. 5-48.

Autor hesla: Kamil.boldan