Ceremoniál

Z Encyklopedie knihy

Ceremoniál (z lat. caeremonia = obřad, angl. ceremonial, fr. cérémonial, něm. Zeremoniellbuch) liturgická příručka obsahující návod ceremonií příslušných biskupovi (c. episcoporum) či papeži (c. Romanum). Užívala se jako doplněk k rubrikám misálu, pontifikálu a rituálu. První pokus o unifikaci přinesla redakce Christopha Marcella Rituum ecclesiasticorum sive Sacrarum ceremoniarium SS. Romanae ecclesiae libri tres (Venezia 1516). Tato třídílná příručka pak byla čas od času vydávána s doplňky a opravami následujících papežů Klementa VIII. (Roma 1600), Inocence X. (Roma 1650) nebo Benedikta XIV. (Roma 1741). Řeholní instituce se řídily vlastními pravidly. Na českém území byly tištěny pouze řádové ceremoniály, např. Ceremoniae sacra, das ist Geistlicher Ordensgebrauch, welcher bey … Ursulinern Jungfrauen beobachtet wird (Praha 1664), Ceremoniale clericorum ordinis fratrum minorum reformatae provinciae Boëmiae (Praha 1734).


Bibl.: ALES, A.: Bibliothèque liturgique. Description des livres de liturgie imprimés aux XVe et XVIe siècles faisant partie de la bibliothèque de S.A.R. Mgr. Charles-Louis de Bourbon. Paris 1878 (repr. New York 1970); RICCI, S.: Livres de liturgie imprimés aux XVe et XVIe siècles faisant partie de la bibliothèque de son altesse royale le duc Robert de Parme. Paris-Milan 1932.

Lit.: BOHATTA, H.: Liturgische Drucke und liturgische Drucker. Wien (b. r.); THIEL, E. J.: Die liturgischen Bücher des Mittelalters. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (Frankfurter Ausgabe) 23, 1967, s. 2379-2395.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.