Charles Thompson

Z Encyklopedie knihy

Charles Thompson (1791-1843) anglický dřevorytec, který na pozvání Firmina Didota odešel 1816/17 z Londýna do Paříže a uvedl jako jeden z prvních Bewickových žáků technologii dřevorytu za hranice. Vedle ilustrací rytých do dřeva, např. Louis Issac de Saci Le Maistre Histoire de l’ancien et du nouveau Testament (Paris 1835) se sedmi sty obrazy, věnoval hodně času též tvorbě knižního dekoru, např. Jean de Lafontaine Fables (Paris 1836) obsahují na čtyři sta drobných vinět.


Lit.: MATĚJČEK, A.: Ilustrace. Praha 1931; RÜMANN, A.: Das illustrierte Buch des 19. Jahrhunderts in England, Frankreich und Deutschland 1790-1860. Leipzig 1930.

Lex.: THIEME-BECKER 33. 73 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; NAGLER 20. 553-554. = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.