Chiromantie

Z Encyklopedie knihy

Chiromantie (z řec. cheir = ruka, manteia = věštění) určování lidského osudu dle tvarů prstů, čar a znamének na dlani. Z hlediska knižní kultury je pozoruhodná bloková kniha Johanna Hartlieba Die Kunst Ciromantia (Ausburg? ca 1475) a asi deset italských prvotisků (Venezia 1480-1481, Roma 1481, Padua 1484 atd.). Z německých edic je známo například pojednání Aristotelovo (Ulm 1490). Příručky o hádání z ruky si udržely čtenářskou pozornost i v následujících stoletích, např. Philipp May La chiromancie médicinale (Den Haag 1665) s četnými ilustracemi. Z produkce českých tiskáren je pouze bibliografickým záznamem povědomá, ale nezachovaná Chiromantia. Ruční knížka Tobiáše Mouřenína (Praha 1598?). Ohlasy chiromantických praktik lze zjistit v planetářích.


Bibl.: SABATTINI, G.: Bibliografia di opere antiche e moderne di chiromanzia e sulla chiromanzia. Reggio Emilia 1946.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.