Chorální notace kvadratická

Z Encyklopedie knihy

Notační systém na linkách, typický pro západní a jižní Evropu, vykrystalizoval v průběhu 12. století z francouzských neum. Ve starší odborné literatuře byla tato notace nazývána také romana (Hutter). Jejím základním znakem je čtverec (nota quadrata, nota quadriquarta), složené znaky vznikly spojováním jednotlivých čtverců k sobě. Kvadratickou notaci importovaly do střední, východní a severní Evropy nadnárodní řehole jako františkáni, dominikáni, kartuziáni a někdy cisterciáci, byla tedy primárně určena pro monastické prostředí. Kromě not v podobě čtverce se v ní uplatnily čtvercové noty nakloněné (nota inclinata, rhombického tvaru) anebo s čárkou po straně (nota caudata). Znaky kvadratické notace byly používány také pro zápis raného vícehlasu (modální notace) nebo cantu fractu.

V Čechách se chorální kvadratická notace objevuje ve 13. století. K prvním našim takto notovaným významným rukopisům patří např. liturgické knihy pořízené královnou Eliškou Rejčkou pro cisterciačky na Starém Brně (10. a 20. léta 14. století). Na přelomu 14. a 15. století u nás došlo ke vzájemnému ovlivnění chorálních notací kvadratické s českou.

V liturgických knihách se s touto notací můžeme setkat dodnes. Byla notací doporučenou římskokatolickou církví pro tisk a zápis gregoriánského chorálu (1614/1616 Editio Medicaea, na začátku 20. století Editio Vaticana). Vatikánská edice se stala hlavní notací Graduale Triplex.

Lit.: HUTTER, J.: Česká nota – Nota choralis, Praha 1930; VENHODA, M.: Úvod do studia gregoriánského chorálu, Praha 1946; STÄBLEIN, B.: Schriftbild der einstimmigen Musik, in: Musikgeschichte in Bildern 3, Leipzig 1975; HILEY, D.: Western Plainchant: a Handbook, Oxford 1993; CARDINE, E: Gregorianische Semiologie, Solesmes 2003.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.