Chorální notace ostřihomská

Z Encyklopedie knihy

(něm. Graner Notation, angl. Hungarian notation)

Notační systém na notové osnově, který se vyvinul v uherském prostředí, byl nazván podle Ostřihomi (Esztergom, Gran, Strigonium), arcidiecézního centra historických Horních Uher. Používal se od 12. století (prvně doložen v Codexu Pray z Národního muzea v Budapešti), sporadicky se objevuje ještě v 18. století v souvislosti s rukopisy paulánské provenience. V notaci se projevuje vliv métské chorální notace, severoitalské notační tradice a také vliv německý. Mezi nejvýraznější typické znaky ostřihomské notace patří seřazení punkt u climacu do jedné vertikály a ve všech intervalech spojený scandicus. Od druhé poloviny 13. století docházelo ke gotizaci tohoto písma a k interakci s métsko-gotickou notací. Zejména od 15. století se ostřihomská notace monumentalizovala. Existovaly také její kurzivní či polokurzivní, případně kaligrafické formy.

Na českém území se s tímto notačním systémem lze setkat v importovaných pramenech (např. v breviáři Strahovské knihovny DE I 7 z 13. století), ve fragmentech zde nebyla dosud podchycena.

Lit.: SZENDREI, J.: Graner Choralnotation, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 30, Budapest 1988; Missale notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio, ed. J. Szendrei – R. Rybarič, Musicalia Danubiana 1, Budapest 1982; Breviarium notatum Strigoniense, ed. J. Szendrei, Musicalia Danubiana 17, Budapest 1998.

Autor hesla: Dagmar.stefancova