Chorbuch

Z Encyklopedie knihy

(angl. choirbook, franc. livre de chœur)

Chorbuch (sborová kniha) je typ notované tištěné nebo rukopisné knihy. Obsahuje vícehlasé skladby, přičemž jednotlivé hlasy jsou uspořádány tak, aby zpěváci své „party“ viděli na rozevřené dvoustraně. Nejedná se o zápis ve formě partitury, ale zároveň jsou všechny hlasy soustředěny v jednom jediném svazku a jejich rozložení na dvoustraně se mění podle potřeby a zvyklostí. Z tohoto řešení vyplývá nutnost zapisovat skladby po menších úsecích, aby bylo vůbec možné na levou (verso) a pravou (recto) stranu umístit všechny hlasy. Přestože byl podobným způsobem (do jedné knihy) zapisován i vícehlas starších epoch, skutečný rozkvět sborové knihy nastal v 15. a zejména v 16. – 17. století. Pro zpěvníky menších rozměrů, avšak uspořádané jako chorbuch, byl v německé muzikologii zaveden termín Gruppenkodizes.

Chorbuch, který sloužil početnějším skupinám hudebníků, musel mít odpovídající rozměry, monumentální notaci i text. Tyto rukopisy byly opisovány na pergamen i papír velkého formátu a nejvýpravnější z nich reprezentovaly moc a majetek svých objednavatelů či donátorů (katedrály, panovnické dvory apod.). Většinou obsahovaly duchovní hudbu. K velkému počtu zachovaných sborových knih z evropských center se řadí také rukopisy české provenience nebo v Čechách používané: např. Kutnohorský kodex (NM-ČMH AZ 33, konec 16. století, rozměry cca 58 x 44 cm) nebo – již menších rozměrů – Kodex Speciálník (Muzeum východních Čech v Hradci Králové, II A 7, konec 15. – 1. polovina 16. století) či rukopis Kaplanské knihovny č. 9 (Státní archiv Třeboň, pracoviště Český Krumlov, 2. polovina 16. století). Zpěvníky, které byly určeny pro literátská bratrstva a mnohdy také jimi přímo financovány, nezřídka obsahují kromě jednohlasých zpěvů i polyfonii, zapsanou ve formě chorbuchu. V některých rukopisech se lze setkat vedle tohoto uspořádání současně se zápisem vícehlasu v podobě vokální partitury (např. Kancionál sedlčanský-Kopidlanského, NM-ČMH AZ 34, začátek 17. století).

Lit.: BAŤA, J. (ed.): Codex Kuttenbergensis. Kutnohorský kodex. Praha 2008; HORYNA, M.: XXII Hymni quatuor et quinque vocum z rukopisu Kaplanské knihovny v Českém Krumlově č. 9. 1540–1600. České Budějovice 2000; HORYNA, M. – MAŇAS, V.: Two Manuscripts of Polyphonic Music in Brno from the Mid-Sixteenth Century. Early Music 40, 2012, č. 4, s, 553–575; JUST, M.: Chorbuch. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil, Bd. 2, s. 863–882. Kassel 1995.

Autor hesla: Dagmar.stefancova