Chrestomatie

Z Encyklopedie knihy

Chrestomatie (z řec. chrēstos = potřebný, matheia = učení, angl. chrestomathy, fr. chrestomathie, něm. Chrestomathie) označení vztahující se někdy jen k výboru z prozaických děl na rozdíl od výborů básnických, nazývaných tradičně antologie. Učebnicový charakter vykazují také výbory pořádané jazykově, např. Karla Simeona Macháčka Böhmische Chrestomathie für Deutsche mit Erläuterungen und einem vollständigen Wörterbuche (Praha 1830).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.